De VvE Westerbergen

De VvE Westerbergen is een coöperatieve vereniging en behartigd de belangen van de leden. 

De Algemene Ledenvergaderingen
Jaarlijks wordt er in ieder geval voor 1 juli een Algemene vergadering gehouden, waarvoor alle leden van de vereniging worden uitgenodigd. Er wordt dan gesproken over de inkomsten en uitgaven van de vereniging en over lopende zaken. Zo nodig worden er extra vergadering uitgeschreven.  Deze vergadering heeft vaak een of meer specifieke onderwerpen waaruit nieuw en/of gewijzigd beleid wordt vastgesteld

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging. Op dit moment is dat Roland Schipper.